1

Thuốc esomeprazol stada Fundamentals Explained

News Discuss 
Người tổn thương chức năng thận: Không cần phải điều chỉnh liều ở bệnh nhân tổn thương chức năng thận. Do ít kinh nghiệm về việc dùng thuốc ở bệnh nhân. Hola me acaban de detectaron heliobacter pilory tengo gastritis crónica el médico me recetó lamsoprazol una vez al https://hilairea974rah1.wikiadvocate.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story